پروفایل

معرفی سایت

برخی افراد وقتی به واژه ی "مدیریت زمان " بر می خورند ،با حالتی از تعجب می گویند مگر می شود بر زمان مدیریت کرد ؟!!
زمان به سرعت زیاد راه خودش را می رود و انسان نمی تواند اصلا به گرد زمان هم برسد تا چه برسد به اینکه بر آن مدیریت کند و آن را تحت کنترل خود در آورد ، تا کنون هیچ کسی نتوانسته است از عهده ی چنین کاری بر آید .
منظور من نیز در این وب سایت این نیست که به شما راه متوقف کردن زمان را نشان بدهم یا حتی ادعا ندارم که راه کند کردن سرعت زمان را به شما خواهم آموخت، چرا چنین ادعایی، امری محال و نشدنی است، بلکه منظور من این است در این سایت برای شما امکاناتی قرار دادم تا زندگی خود در بستر زمان مدیریت کنید و بیاموزید چطور زمان را مدیریت کنید .


نظر یادتون نره !!!Hosein_pourali@yahoo.com

 |